ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ กัญญารัตน์ ราชทะนุ
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

พนักงานราชการ

งานประจำ (Full Time)

กรุงเทพมหานคร

การเงิน , ธุรการ , บัญชี

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

ข้อมูลของผู้สมัคร

นางสาว

กัญญารัตน์ ราชทะนุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

149 เซนติเมตร

45 กิโลกรัม

หญิง

27 ปี

สมรส

พุทธ

ไม่ระบุ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร

10210

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปวส.

ร.ร.เทคนิคพณิชยการเจ้าพระยา

การบัญชี

2552 พ.ศ.

2.94

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

ร.ร.บ้านห้วยโก๋น

สามัญ

2546 พ.ศ.

2.54

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  กัญญารัตน์  ราชทะนุ

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดี ดี ดี ดี
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 0 คำต่อนาที อังกฤษ ::0 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

4 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

1. บ.เอ&เจ บิวตี้โปรดักส์

    ตำแหน่ง บัญชีสต๊อก

2. บ.บี.เอ็น เด็คโคเรเตอร์

    ตำแหน่ง บัญชี

3. บ.เมดิเพ็ต จำกัด

   ตำแหน่ง การเงิน