ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ นาย ศรัญญู ประดับศิริกุล
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

งานเอกชนทั่วไป

งานประจำ (Full Time)

กรุงเทพมหานคร

พนักงานทั่วไป

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

บัญชี/การเงิน/การธนาคาร

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาย

นาย ศรัญญู ประดับศิริกุล

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

180 เซนติเมตร

80 กิโลกรัม

ชาย

25 ปี

โสด

อิสลาม

ผ่านการเกณฑ์

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร

10220

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

บัญชี

2556 พ.ศ.

2.53

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

มัธยมวัดมกุฎกษัตริย์

วิทย์-คณิต

2550 พ.ศ.

2.99

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  นาย ศรัญญู   ประดับศิริกุล

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดี ดี ดี ดี
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 32 คำต่อนาที อังกฤษ ::30 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.กล้าแสดงออก

2.เล่นตลกได้

3.ว่ายน้ำเป็น

นาย ปิยะพงษ์ ประดับศิริกุล

ประวัติการทำงาน

5 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

1.พนักงานบริการ แมคโดโน / เชสเตอร์ 1-3 ปี
2.ผู้จัดการร้อนเชสเตอร์ 1-2ปี
3.ผู้ช่วย7-11 3เดือน
4.ลูกจ้างชั่วคราว ทหารบก 8เดือน-ปัจจุบัน