ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ นายสมเจต สิงห์อุดม
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

พนักงานราชการ

งานประจำ (Full Time)

หนองบัวลำภู

พนักงานราชการ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

โปรแกรมเมอร์/วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์/IT

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาย

นายสมเจต สิงห์อุดม

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

176 เซนติเมตร

80 กิโลกรัม

ชาย

29 ปี

โสด

พุทธ

ได้รับการยกเว้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

หนองบัวลำภู

39350

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

วิทยาลัยบัณฑิต บริหารธุรกิจ

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

2551 พ.ศ.

2.46

ปวส.

เทคนิคขอนแก่น

เทคโนโลยีสารสนเทศ

2549 พ.ศ.

2.76

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  นายสมเจต สิงห์อุดม

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ ดี ดีมาก พอใช้ ดี
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 30 คำต่อนาที อังกฤษ ::25 คำต่อนาที

รถยนต์

1.นักกีฬาฟุตซอล เขต 4 ขอนแก่น

2.ติดตั้งและซ่อมแซม อินเตอร์เนต และคอมพิวเตอร์

3.

ประวัติการทำงาน

7 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

1.พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลเก่ากลอย  2557-ปัจจุบัน
2.sale หน่วยรถเงินสด ดัชมิลล์ 2555-2557  ( เงินเดือน  10600 บาท)
3.ครูจ้างสอนวิชา คอมพิวเตอร์  2554-2555  (เงินเดือน  9000 บาท)
4.ช่างเทคนิค  บริษัท ทรีบรอดแบนด์  2551-2554   (เงินเดือน 9400 )
5.ช่างถ่ายรูปกราฟฟิค ดีไซน์  2551-2551     (  7 เดือน)    (เงินเดือน 7500 บาท)