ฝากประวัติ (perdsorbtoday.com) โดยคุณ อนุศักดิ์ ศรีมูล
ตำแหน่งงานที่ต้องการ

ลูกจ้างชั่วคราว

งานประจำ (Full Time)

กรุงเทพมหานคร

พนักงานราชการ พนักงานทั่วไปพนักงงานธุรการ

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น บาท

สาขาวิชาชีพ

รัฐศาสตร์

ข้อมูลของผู้สมัคร

นาย

อนุศักดิ์ ศรีมูล

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

166 เซนติเมตร

65 กิโลกรัม

ชาย

31 ปี

โสด

พุทธ

ผ่านการเกณฑ์

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

กรุงเทพมหานคร

67120

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ข้อมูลนี้สำหรับผุ้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

ประวัติการศึกษา

เรียงลำดับจากวุฒิการศึกษาที่ได้รับล่าสุด

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช

รัฐศาสตร์

2557 พ.ศ.

2.44

มัธยมศึกษาต้น-ปลาย

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

ศิลป์-คำนวญ

2547 พ.ศ.

2.22

รูปภาพ

รูปภาพคุณ  อนุศักดิ์ ศรีมูล

ความสามารถทางภาษา

พูด อ่าน เขียน ฟัง
ภาษาไทย ดีมาก ดีมาก ดีมาก ดีมาก
ภาษาอังกฤษ พอใช้ พอใช้ พอใช้ พอใช้
ภาษาอื่นๆ  ()
ภาษาอื่นๆ  ()

ไทย :: 60 คำต่อนาที อังกฤษ ::60 คำต่อนาที

รถจักรยานยนต์

1.

2.

3.

ประวัติการทำงาน

2 ปี

เรียงลำดับจากที่ทำงานล่าสุด ::

บริษัท สมาร์ทบิส เซ็นเตอร์ พนักงานเเผนก PRESSส่วนผลิตตั้งเเต่วันที่20เมษายน2548-28กพ.50